«VEKTOR» BEA-nın  FƏXRİ DOKTORLARI

 

AZƏRBAYCAN

Bəxtiyar VAHABZADƏ
ANAR
Əli ƏLİYEV
Sabir RÜSTƏMXANLI
Çingiz ƏLİOĞLU
Adil MİRSEYİD
Azər TURAN
Əkbər ƏKBƏRZADƏ

 

TÜRKİYƏ

Sadık KEMAL TURAL
Turan YAZGAN
Bahaeddin GÜNEY
Nail TAN
Hayrettin İVGİN
İsa KAYACAN
Namik KEMAL ZEYBEK
Servet KABAKLI
Muharrem Tuncay GENCOĞLU
Osman BAŞ
Gülağ ÖZ
Osman OKTAY
Cemal TUZCUOĞULLARI
Metin TURAN
Sabri KOZ
Mevlüt ÖZHAN
Ömer KAPLAN
Feyyaz SAĞLAM
Özkan HÜSEYİN
Mehmet Nuri PARMAKSIZ
Seyit Ahmet ARSLAN

 

KKTC

Rauf DENKTAŞ
İsmail BOZKURT
Harid FEDAİ
Mahmut İSLAMOĞLU
Suna ATUN

 

BELÇİKA

Con DEVREKER

 

ALMANİYA

Stefan ENGELKE

Manfred KOCHSİEK 

Yüksel DÜKKAN
Orhan ARAS
Abbas AYCİL

 

RUMINİYA

Tamer ATALAY
Mustafa MEHMET ALİ

 

SURİYA

Ali Akle ORSAN
Əsgər Əli ƏKBƏR

 

İRAQ

Ata TERZİBAŞI
Şemseddin KÜZEÇİ

Faruk KÖPRÜLÜ

 

BOLQARISTAN

Georgi PIRVANOV
Sabri İbrahim ALAGÖZ
Nikolay PETEV

 

MAKEDONİYA

Georgiy İVANOV
Branko SVETKOSKİ

 

KOSOVA

Zeynel BEKSAÇ

 

QIRĞIZISTAN

Çingiz AYTMATOV
Nadırbek ALIMBEKOV
Celil SADIKOV
Cenişbek AVDIYEV

 

RUSİYA

Viktor Aleksandroviç TOLOKONSKİY
Vladimir BOYARİNOV
Maksim ZAMŞEV

 

ABŞ

Riçard XARTAYS

 

YUNANISTAN

Ceni KAÇARİ

 

İRAN İSLAM RESPUBLİKASI

Əli DAŞQIN
Hüseyn HÜSEYNZADƏ

 

UKRAYNA

Sergey GRABAR
Mustafa CEMİL KRIMOĞLU
Leonid PANTELEYEVİÇ ODERİY

 

QAZAXISTAN

Nursultan NAZARBAYEV
Oljas SÜLEYMENOV
Muxtar ŞAHANOV
Serik PRİMBETOV

 

KOREYA

Eunkyung OH

 

 

«VEKTOR» BEA-nın  FƏXRİ PROFESSORLARI

 

AZƏRBAYCAN

Nəriman HƏSƏNZADƏ

Çingiz ABDULLAYEV

Eldar HƏSƏNOV

Mikayıl CABBAROV

 

TÜRKİYƏ

Bahəddin GÜNEY
Turan YAZGAN
Muharrem Tuncay GENCOĞLU
Nail TAN
Hayrettin İVGİN
İsa KAYACAN

 

RUSİYA

Tatyana ASTAŞOVA

İvan PEREVERZİN

 

İRAN İSLAM RESPUBLİKASI

Parisa ARSALANİ

Əli DAŞQIN

 

ALMANİYA

Vladimir TIMİNSKİY
Orhan ARAS

 

İSVEÇRƏ

Mixail PEKELİS

Mehmet Şükrü GÜZEL

 

 

«VEKTOR» BEA-nın  HƏQİQİ (AKADEMİK) ÜZVLƏRİ

 

AZƏRBAYCAN

Xoşbəxt YUSİFZADƏ
Əli ƏLİYEV
Əhliman ƏMİRASLANOV
Vasim MƏMMƏDƏLİYEV

 

TÜRKİYƏ

Turan YAZGAN
Taciser ONUK
Hüseyin BAĞCI
Vahit BIÇAK

 

RUSİYA

Vadim ASTAŞOV

Aleksandr KOZLOV

Valeriy LISENKO

 

UKRAYNA

İsmail KƏRİMOV

 

İORDANİYA

Mohamad MİGDADİ

 

KOSOVA

Nimetullah HAFİZ

 

KKTC

Ata ATUN

 

ÖZBƏKİSTAN

Saodat MUXAMEDOVA