«VEKTOR» BEYNƏLXALQ ELMLƏR AKADEMİYASININ  

QURUCU PREZİDENTİ
Prof. Dr. ELÇİN İSGƏNDƏRZADƏNİN
BİOQRAFİYASI

16 sentyabr 1964 – Azərbaycan Respublikası Şuşa şəhə­rində anadan olub.

 

1971-1979 – Ağdam rayon Əhmədavar kənd 8 illik məktə­bdə oxuyub.

 

1979-1981 – Ağdam şəhər 6 saylı orta məktəbdə oxuyub və həmin məktəbi Qızıl medalla bitirib.

 

1981-1986 – Azərbaycan Politexnik İnstitutunun Mexanika fa­kül­təsində təhsil alıb. İnstitutu fərqlənmə diplomu ilə bitirib. Adlı təqaüdçü olub.

 

1981-1986 – Azərbaycan Ali Məktəb tələbələrinin Ümum­res­publika Elmi Konfranslarında beş dəfə Birinci Dərəcəli Diploma layiq görülüb.

 

1982 – Omsk şəhərində (Rusiya Federasiyası) ke­çiri­lən Ali riyaziyyat fənni üzrə Ümumittifaq Olimpiadasının diplo­mantı olub.

 

1983 – M. Bauman adına Moskva Ali Texniki Mək­təbin­də ke­çiri­lən Ümumittifaq Tələbə Elmi Konfransının dip­lomantı olub.

 

1984 – «Ən yaxşı tələbə elmi işi üçün» medalı ilə təltif olu­­nub.

– Sank-Peterburq Texniki Universitetində “Maşın­qayır­ma­nın Texnologiyası” fənni üzrə keçirilən Ümumittifaq Tələ­bə El­mi Konfransının diplomantı olub.

 

1985 – A. Sneçkaus adına Vilnüs Politexnik İnstitu­tunda ke­çirilən Ümumittifaq Tələbə Elmi Konfransının dip­lomantı olub və elmi əsəri kitabda çap olunub.

– Tallin Politexnik İnstitutunda (Estoniya) keçirilən Ümum­ittifaq Tələbə Elmi Konfransının diplomantı olub və elmi əsəri kitabda çap olunub.

- Kaunas Politexnik İnstitutunda keçirilən Ümumittifaq Elmi-texniki konfransında iştirak edib və diplomla təltif olunub.

 

1986 – Moskva şəhərində Ümumittifaq Xalq Təsər­rüfatı Nailiyyətləri Sərgisinin Qızıl medalına layiq görülüb.

– ilk elmi ixtirası Bakı Məişət Kondisionerləri zavodunda is­tehsalata tətbiq olunub və ildə 1,2 milyon rubl iqtisadi səmərə verib.

– Minsk Politexnik İnstitutunda (Belorusiya) keçirilən Ümum­­ittifaq Tələbə Elmi Konfransının diplomantı olub.

 

1989 – «Maşın və mexanizmlər nəzəriyyəsi» ixtisası üzrə Azər­baycan Texniki Universitetinin aspiranturasına qəbul olub.

 

 

1991 – Qırğızıstanın paytaxtı Bişkek şəhərində keçirilən «Dəyişən quruluşlu mexanizmlər texnikada» Beynəlxalq el­mi konfransında Azərbaycanı təmsil edib.

 

1992 – Bakı Dövlət Universitetinin keçirdiyi Respublika Elmi Müsabiqədə I dərəcəli diploma layiq görülüb.

 

1993 – Namizədlik dissertasiyası müdafiə edərək, “Maşın və mexanizmlər nəzəriyyəsi” ixtisası üzrə tex­ni­ka elm­ləri namizədi alimlik dərəcəsi alıb. Uyğun ixtisas üz­rə keç­miş İttifaqın və Azərbaycanın ən gənc alimi olub.

 

1994 – «VEKTOR» Beynəlxalq Elm Mərkəzini təsis edib.

 

1995 – Beynəlxalq «Nizami Aydın» mükafatı ilə təltif olu­nub.

 

1997 – Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü secilib.

– Azərbaycan Yazıçılarının X qurultayının nümayəndəsi olub.

 

1998 – Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin üzvlüyünə qəbul edilib.

– «Akademik Yusif Məmmədəliyev» mükafatı və medalı ilə təltif olunub.

 

2000 – «Qızıl Qələm» mükafatına layiq görülüb.

– «VEKTOR» Beynəlxalq Elm Mərkəzi tərəfindən Xudu Məmmədov adına Beynəlxalq Elm mükafatı və Şahmar Əkbərzadə adına Beynəlxalq Ədəbiyyat mükafatı təsis edib.

 

2002 – Xeyriyyəçilik fəaliyyətinə görə «Hacı Zeynalabdin Tağıyev» mükafatı ilə təltif olunub.

 

2003 – «Qafqaz xalqları» Beynəlxalq Elmlər Akade­mi­y­a­­sının (Tbilisi) həqiqi (akademik) üzvü seçilib.

– Rusiya Təbiət Elmləri Akademiyasının həqiqi (akademik) üzvü seçilib.

– Türkiyə İLESAM (Elm və Ədəbiyyat Əsəri Sahibləri Məslək Birliyi) üzvü seçilib.

– II «Yaşıl irmaq» Şeir Şöləninində (Tokat, Türkiyə) Azərbaycanı təmsil edib.

– Şahmar ƏKBƏRZADƏ adına Beynəlxalq Mədəni Əlaqələr Vəqfini təsis edib.

– «BAYATI» Beynəlxalq ədəbi-sənət dərgisini təsis edib və baş redaktoru seçilib.

– «VEKTOR» Beynəlxalq elm dərgisini təsis edib və baş redaktoru seçilib.

– «VEKTOR» Nəşrlər Evini təsis edib.

– I. Uluslararası “Nizamidən Yunus Əmrəyə, Atatürkdən Heydər Əliyevə uzanan sevgi yolu” simpoziumunun təşkilat komitəsi­nin həmsədri olub.

–  Türkiyənin Ankara şəhərində «Yüreğimin sevda türküleri» adlı şeir kitabı çap olunub.

 

2004 – Milli elmin və ziyalılığın təbliği sahəsindəki xid­mət­­lərinə görə Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin Ədəbiyyatı Təbliğ və Müəllif Hüquqları Bürosu tərəfindan «YADDAŞ» Milli Mükafatı ilə təltif edilib.

– X «Xəzər» Beynəlxalq Şeir Şölənində təşkilat komitə­sinin üzvü seçilib.

– II Uluslararası Füzuli Şeir Yarışması çərçivəsində Türk Dünyası Şairlər Şölənində (Ankara, Türkiyə) iştirak edib.

– Dünya Gənc Türk Yazarlar Birliyinin «Türk Dünyasına Xidmət» ödülü ilə təltif olunub.

– TÜSİAB (Türkiyə Sənayeçi və İş Adamları Beynəlxalq Cəmiyyəti) ödülü ilə təltif olunub.

– XI «Xəzər» Beynəlxalq Şeir Şölənində (Elazığ, Türkiyə) Azərbaycanı təmsil edib.

– Beynəlxalq Rəsul Rza mükafatı ilə təltif olunub.

– Hüseyn Qazi Vakfı (Türkiyə) tərəfindən «Türk elminə və mədəniyyətinə xidmət» mükafatı ilə təltif olunub.

– «KIBATEK xidmət ödülü» ilə təltif olunub.

– Azərbaycan yazıçılarının XI qurultayının nümayəndəsi və məruzəçisi olub.

– IX KIBATEK Ədəbiyyat Şölənində (Buxarest, Rumıniya) Azər­bay­canı təmsil edib.

– Ankarada çap olunmuş «Yüreğimin sevda türküleri» və Bakıda çap olunmuş «Çərçivəsiz rəsmlər» kitablarına görə Azərbaycanda İlin ŞAİRİ seçilib.

– «Türk Dünyası Ədəbiyyatına xidmət» diplomu ilə təltif olunub.

– Təsisçisi və baş redaktoru olduğu «Bayatı» dərgisi Azərbaycanda İlin DƏRGİSİ seçilib.

– III. Geleneksel Uluslararası Karacaoğlan Şelale Şiir Akşamlarında (Tarsus, Türkiyə) Azər­bay­canı təmsil edib.

–  Suriyanın Dəməşq şəhərində «Paintings without framework» adlı şeir kitabı çap olunub.

 

2005 – Beynəlxalq Kadr Akademiyasının həqiqi (aka­de­mik) üzvü secilib.

– Türk Dünyası Araşdırmaları Beynəlxalq Elmlər Akade­miya­sının həqiqi (akademik) üzvü secilib.

– I. Uluslararası Nəsimi Simpoziumunda (Türkiyə) iştirak edib.

– Avrasiya Dostluq, Mədəniyyət, Sənət və Turizm Quru­munun (Türkiyə) «Türk dünyası elminə üstün xidmət» mükafatı ilə təltif olunub.

– «QARACAOĞLAN» Özəl Ödülü (Türkiyə) ilə təltif olunub.

– Avrasiya Dostluq, Mədəniyyət, Sənət və Turizm Qurumunun (Türkiyə) Asiya ölkələri üzrə Mədəniyyət Səfiri təyin edilib.

– Qırğızıstan Milli Yazarlar Birliyinin üzvü seçilib.

– Qırğızıstanın paytaxtı Bişkek şəhərində çap edilmiş «Kraski vremen» kitabı Qır­ğızıs­tan Milli Yazarlar Birliyinin laureatı diplomuna layiq görülüb.

– Türk Dünyası Araşdırmaları Beynəlxalq Elmlər Aka­demiyasının prezidenti secilib.

– X KIBATEK Ədəbiyyat Şölənində (Kiyev, Ukrayna) Azərbaycanı təmsil edib.

– XI KIBATEK Ədəbiyyat Şölənində (Lefkoşa, Quzey Kıbrıs) Azərbaycanı təmsil edib.

– «Türk dünyasına xidmət» Qızıl medalı (Türkiyə) ilə təltif olunub.

– Beynəlxalq Kadr Akademiyasının (Ukrayna) «Elm və təhsilin inkişafındakı xidmətlərə görə» Qızıl Ordeni ilə təltif edilib.

– IV. Geleneksel Uluslararası Karacaoğlan Şelale Şiir Akşamlarında (Tarsus, Türkiyə) Azər­bay­canı təmsil edib.

– İran İslam Respublikası Təbriz Dil və Mədəniyyət Akademiyasının həqiqi üzvü seçilib və Akademiyanın Fəxri Diplomu ilə təltif olunub.

– Türkdilli xalqların mədəniyyətlərinin inkişafındakı xid­mətlərinə görə Qırğızıstanda fəaliyyət göstərən «AZƏRİ» Cəmiyyətinin Fəxri Fərmanı ilə təltif edilib.

– Ankara Sincan Sağlık Qrupunun xüsusi mükafatına layiq görülüb.

– Türkiyə Şəhid Ailələri və Qazilər dərnəyinin özəl mükafatına layiq görülüb.

– Rumıniya-Azərbaycan Dostluq Cəmiyyətinin İdarə Heyətinin üzvü seçilib.

- Novosibrsk şəhərində fəaliyyət göstərən Heydər Əliyev adına Beynəlxalq Azərbaycan Forumu tərəfindən Fəxri Fərmanla təltif olunub.

– Dünyanın 10 ölkəsində (İran, Türkiyə, Quzey Kıbrıs, Ukrayna, Qırğızıstan, Qazağıstan, Rusiya, Suriya, Bolqa­rıstan, Rumıniya) kitabları çap olunub.

 

2006 – Müqəddəs Həcc Ziyarətində olub.

– Avropa Mədəniyyət Akademiyasının (Sofiya, Bolqarıs­tan) həqiqi (akademik) üzvü seçilib.

– Bolqarıstan Yazarlar Birliyinin üzvü seçilib.

– Bolqarıstan Türk Kültür Mərkəzinin «Türk Dünyasına xidmət» mükafatı ilə təltif olunub.

– Ömər Lütfi Dərnəyinin (Kırcaali, Bolqarıstan) «Türk Dün­yasına xidmət» mükafatı ilə təltif olunub.

– Rumıniya Yazarlar Birliyinin üzvü seçilib.

– «Türkçem» dərgisinin (Prizren, Kosova) «İlin müka­fatı»na layiq görülüb.

– KIBATEK Uluslararası Səyahət Ədəbiyyatı simpo­ziu­mun­da (Nevşehir, Türkiyə) iştirak edib.

– III. Uluslararası “Nizamidən Yunus Əmrəyə, Atatürkdən Heydər Əliyevə uzanan sevgi yolu” sim­po­ziumunun təşkilat komitəsinin həmsədri olub.

– Avrasiya Dostluq, Mədəniyyət, Sənət və Turizm Quru­munun (Türkiyə) Asiya ölkələri üzrə Fəxri Başkanı seçilib.

– KIBATEK XII. Uluslararası Ədəbiyyat Qurultayının Baş koordinatoru təyin edilib.

–  Kosova Türk Yazarlar Birliyinin üzvü seçilib.

–  İsparta Göllər Bölgəsi Yazarlar və Şairlər Dərnəyinin (Türkiyə) Şərəf Ödülü ilə mükafatlanıb.

– Yunus Əmrə Uluslararası Kültür və Sənət Həftəsində (Əskişəhər, Türkiyə) iştirak edib.

– VII. Millətlərarası Türk Xalq Kültürü Kongresində (Ga­ziantep, Türkiyə) iştirak edib. 

– V. Geleneksel Uluslararası Karacaoğlan Şelale Şiir Akşamlarında (Tarsus, Türkiyə) Azər­bay­canı təmsil edib.

– KIBATEK XIII. Uluslararası Ədəbiyyat Şöləninin (Tür­kiyə, Suriya) iştirakçısı olub. 

 –  Ukraynanın Kiyev şəhərində «Кольори часу» adlı şeir kitabı çap olunub.
 

2007  – Aalen-Antakya   Kültür   və   Sənət  Dərnəyinin   (Almaniya-Türkiyə)   Fəxri Başkanı seçilib.

– Burdur Qəzetəçilər Cəmiyyətinin (Türkiyə) xüsusi mükafatı ilə təltif edilib.

– «BAY» Kültür və Sənət dərgisinin (Kosova) təşəkkür diplomu ilə təltif edilib.

–«Dialoq» Kültür Həftəsində iştirak edib (Batumi-Gürcüstan).

– IV. Uluslararası “Nizamidən Yunus Əmrəyə, Atatürkdən Heydər Əliyevə uzanan sevgi yolu” simpoziumunun (Antalya-Türkiyə) təşkilat komitəsinin həmsədri olub.

–«Gelibolunun Türk Kültüründə  və  Turizmində  yeri»  Beynəlxalq 

Simpoziumunda iştirak edib (Çanakkala, Gelibolu-Türkiyə).

– Ərəb Ölkələri Yazarlar Birliyi Baş Assambleyasının Beynəlxalq toplantısında iştirak edib (Qahirə, El-Ariş-Misir Ərəb Respublikası).

Krımtatarların   Türk   kültüründə   yeri»   Beynəlxalq   Simpoziumunda   iştirk   edib (Ağməscid, Gözlev, Yalta, Baxçasaray)

- I. Uluslararası İskele Şeir Şölənində (KKTC) Azərbaycanı təmsil edib.

- I. Uluslararası   Çukurova  Ədəbiyyat   Festivalında   (Antakya,   Adana-Türkiyə) Azərbaycanı təmsil edib.

- Süleyman Brina (Kosova) Balkan ədəbiyyatına xidmət Beynəlxalq mükafatı ilə təltif edilib.

– KIBATEK XXIV. Beynəlxalq Şeir Festivalında (İzmir, Türkiyə) şərəf qonağı olaraq Azərbaycanı təmsil edib.

– Ukrayna Beynəlxalq Kitab Akademiyasının (Kiyev) həqiqi üzvü seçilib.

– I. Uluslararası Datça Şeir Şölənində (Muğla-Türkiyə) Azərbaycanı təmsil edib.

– VI. Geleneksel Uluslararası Karacaoğlan Şelale Şiir Akşamlarında (Tarsus, Türkiyə) Azərbaycanı təmsil edib.

– Uluslararası KIBATEK Ədəbiyyat Mükafatına (İzmir-Türkiyə) layiq görülüb

– Avropa Əməkdaşlıq və İnteqrasiya Beynəlxalq Assosiasiyası  tərəfindən «Avropa Şahini» Beynəlxalq Mükafatına layiq görülüb (Malta).

– Ərəb Ölkələri Yazarlar Birliyinin Beynəlxalq Festivalında (Dəməşq, Suriya) Azərbaycanı təmsil edib və Fəxri Diplomla təltif olunub.

- Aalen-Antakya  Kültür və   Sənət  Dərnəyi  tərəfindən  «Hatay  ədəbiyyatına xidmət» mükafatına (Antakya-Türkiyə) layiq görülüb.

– Türkiyə Yazarlar Sendikasının üzvlüyünə qəbul edilib.

– «Türk dili və ədəbiyyatına xidmət» mükafatı (İzmir-Türkiyə) ilə təltif edilib.

- Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbi tərəfindən Hərbi Vətənpərvərlik ruhunun yüksəldilməsində xidmətlərinə görə Fəxri Fərmanla təltif olunub.

– Türkiyənin Ankara şəhərində «Antakya öykü antolojisi» adlı kitabı çap olunub.

 

2008 – IX. Beynəlxalq Yazarlar Konqresində (Sofiya, Bolqarıstan) Azərbaycanı təmsil edib.

– 47. Beynəlxalq  Struqa Poeziya Festivalında (Struqa, Ohrid, Skopye-Makedoniya) Azərbaycanı təmsil edib.

– III. Uluslararası Bursa Aşıklar ve Şairler Şöleninde Münsiflər Heyətinin üzvü olaraq (Bursa, Türkiyə) Azərbaycanı təmsil edib.

– Bursa   Böyükşehir   Bələdiyəsi   tərəfindən   «Türk   Kültürünə   və   Sənətinə   xidmət» mükafatına (Bursa-Türkiyə) layiq görülüb.

– II. Uluslararası Datça Şeir Şölənində (Muğla-Türkiyə) Azərbaycanı təmsil edib.

– I. Uluslararası Marmaris Şeir Şölənində (Marmaris-Türkiyə) Azərbaycanı təmsil edib.

– II. Uluslararası    Çukurova   Ədəbiyyat   Festivalında  (Antakya,  Adana-Türkiyə) Azər­­baycanı təmsil edib.

– KIBATEK XXV. Beynəlxalq Şeir Festivalında (İzmir, Türkiyə) Azər­bay­canı təmsil edib.

– VII. Geleneksel Uluslararası Karacaoğlan Şelale Şiir Akşamlarında (Tarsus, Türkiyə) Azər­bay­canı təmsil edib.

– I. Türkiyə-KKTC-Azərbaycan Tarih-Kültür ve Ekonomi Uluslararası Sempozyumunda Azər­bay­canı təmsil edib.

– A.P.Çexov mükafatına və medalına (Moskva, Rusiya) layiq görülüb.

– A.S.Puşkin Qızıl medalı (Moskva, Rusiya) ilə təltif edilib.

– Avropa Akademiyası tərəfindən Avropa Şərəf Ordeni (Hanover-Almaniya) ilə təltif edilib.

– V. Uluslararası “Nizamidən Yunus Əmrəyə, Atatürkdən Heydər Əliyevə uzanan sevgi yolu” simpoziumunun (Bakı, Azərbaycan) təşkilat komitəsinin həmsədri olub.

– Avropa Akademiyası tərəfindən elmi fəaliyyətlərinə görə Avropa Taclı Xidmət Ordeni  (Hanover-Almaniya) ilə təltif edilib.

– Türkiyənin Ankara və Bursa, Makedoniyanın Skopye, İraqın Bağdad, Bolqarıstanın Sofiya şəhərlərində 5 şeir kitabı çap olunub.

 

2009 – Beynəlxalq Mükafat Birliyinin (Cenevrə, İsveçrə) Türkiyə və Azərbaycan üzrə səlahiyyətli nümayəndəsi – Mədəniyyət səfiri təyin edilib.

 Avropa Təbiət Elmləri Akademiyasının (Hanover-Almaniya) Türk Dünyası Bölməsinin sədri təyin edilib.

- İtaliya Beynəlxalq Elmlər Akademiyasının həqiqi (akademik) üzvü seçilib.

– Rusiya Yazarlar Birliyinin üzvü seçilib.

– 48. Beynəlxalq Struqa Poeziya Festivalında (Struqa, Ohrid,  Skopye-Makedoniya) Azərbaycanı təmsil edib.

– III.  Uluslararası    Çukurova   Ədəbiyyat   Festivalında    (Antakya,   Adana-Türkiyə) Azərbaycanı təmsil edib.

–  IV. Uluslararası Bursa Aşıklar ve Şairler Şöleninde Münsiflər Heyətinin üzvü olaraq (Bursa, Türkiyə) Azərbaycanı təmsil edib.

– KIBATEK XXVI. Beynəlxalq Şeir Festivalında (İzmir, Türkiyə) Azər­bay­canı təmsil edib.

– Ukrayna Milli Yazarlar Birliyinin Beynəlxalq Forumunda (Kiyev-Ukrayna) iştirak edib.

– Beynəlxalq Turan Festivalında (Astana, Qazaxıstan) iştirak edib.

– VIII. Geleneksel Uluslararası Karacaoğlan Şelale Şiir Akşamlarında (Tarsus, Türkiyə) Azər­bay­canı təmsil edib.

– Türkiyə Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi tərəfindən «Dünya Mədəniyyətinə xidmət» mükafatına (Ankara-Türkiyə) layiq görülüb.

–  Leonardo Da Vinçi medalı (Roma, İtaliya) ilə təltif edilib.

– İ.V.Göte medalı (Münhen, Almaniya) ilə təltif edilib.

– XIX. Hazar Şiir Akşamlarında (Elazığ-Türkiyə) Azər­bay­canı təmsil edib.

– III. Uluslararası BATTAM Kongresində (Münhen-Almaniya) şərəf qonağı olaraq iştirak edib.

– F.M. Dostoyevski Ordeni (Moskva, Rusiya) ilə təltif edilib.

– Kapadokya Kültür Dərnəyinin Uluslararası Almaniya Şiir Festivalında (Berlin, Köln, Frankfurt-Almaniya) iştirak edib və Xüsusi Diploma layiq görülüb.

– «Batı-Trakya Türklərinə xidmət» Beynəlxalq mükafatına (Münhen-Almaniya) layiq görülüb.

– «Türk Ədəbiyyatına xidmət» Qızıl medalına (Gaziantep-Türkiyə) layiq görülüb.

–  «Türk Ədəbiyyatı Şeref Beratı» ilə (Gaziantep-Türkiyə) təltif edilib.

– Sergey Yesenin Qızıl medalı (Moskva, Rusiya) ilə təltif edilib.

– Yazarlar Təşkilatlarının Beynəlxalq Birliyinin IX. Qurultayında (Moskva, Rusiya) iştirak edib və İcraiyyə Komitəsinin üzvü seçilib.

– Yazarlar Təşkilatlarının Beynəlxalq Birliyinin Yubiley medalı (Moskva, Rusiya) ilə təltif edilib.

– Rusiya Yazarlar Birliyi Moskva Şəhər Təşkilatının 55 illik Yubiley medalı (Moskva, Rusiya) ilə təltif edilib.

– VI. Uluslararası “Nizamidən Yunus Əmrəyə, Atatürkdən Heydər Əliyevə uzanan sevgi yolu” simpoziumunun (Naxçıvan, Azərbaycan) təşkilat komitəsinin həmsədri olub.

– Afina şəhərinin Fəxri vətəndaşı seçilib (Afina, Yunanıstan) və şəhərin xatirə medalına layiq görülüb.

–  İLESAM «Türk Dünyası ədəbiyyatına və elminə xidmət» Beynəlxalq mükafatına (Ankara-Türkiyə) layiq görülüb.

– Çingiz Aytmatov adına Beynəlxalq Ədəbiyyat mükafatı (Ankara-Türkiyə) ilə təltif edilib.

- I Bakı Beynəlxalq kitab sərgi-yarmarkasında iştirak edib və Mədəniyyət Nazirliyinin Diplomu ilə təltif olunub.

- Köln (Almaniya) Beynəlxalq Şeir Festivalında iştirak edib.

– Rusiyanın Moskva, Yunanıstanın Afina, Türkiyənin Ankara, Almaniyanın Virzburg şəhərlərində 6 kitabı çap olunub.

 

2010 – Dünya Böyük Şeir Mükafatı (The World Grand Prize for Poetry) ilə təltif edilib (Kurtea de Argeş, Buxarest-Rumıniya).

– Rusiya Dövləti tərəfindən İvan Dolqorukiy Medalı və Beynəlxalq Ədəbiyyat Mükafatı ilə təltif edilib.

– İtaliya Sosial və İqtisadi Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü seçilib (Roma, İtaliya).

– «Roma şəhərinin Fəxri alimi» adına layiq görülüb və şəhərin xatirə medalı ilə təltif edilib (Roma, İtaliya).

– Beynəlxalq Mükafat Birliyinin «Mədəniyyətə xidmət» medalı ilə (Cenevrə-İsveçrə) təltif edilib.

– Avropa Akademiyası tərəfindən «Böyük Gümüş Ulduz» Lider Ordeni (Hanover, Almaniya) ilə təltif edilib.

– «Şərəf və vicdan» ordeni ilə (Moskva) təltif edilib.

– Milan, Roma (İtaliya), Paris (Fransa), Barselona (İspaniya), Moskva (Rusiya), Tbilisi (Gürcüstan) və Ankara, İstanbul, İzmir, Gaziantep (Türkiyə) şəhərlərində elmi və yaradıcılıq görüşlərində olub.

– 49. Beynəlxalq Struqa Poeziya Festivalında (Struqa, Ohrid,  Skopye-Makedoniya) Azərbaycanı təmsil edib.

– IV. Uluslararası    Çukurova  Ədəbiyyat  Festivalında  (Antakya,  Adana-Türkiyə) iştirak edib.

–  V. Uluslararası Bursa Aşıklar ve Şairler Şöleninde Münsiflər Heyətinin üzvü olaraq (Bursa, Türkiyə) Azərbaycanı təmsil edib.

– I. Beynəlxalq Şeir Festivalında (Saloniki, Kamotini-Yunanıstan) iştirak edib.

– KIBATEK XXVII. Beynəlxalq Şeir Festivalında (İzmir, Türkiyə) Azər­bay­canı təmsil edib.

– V. Beynəlxalq Ədəbiyyat Festivalında (Lvov, Ukrayna) iştirak edib.

– Kapadokya Kültür Dərnəyinin II. Uluslararası Avropa Şeir Festivalında (Mulheim, Köln, Duisburg, Essen-Almaniya, Brüssel-Belçika, Amsterdam, Rotterdam-Hollandiya) iştirak edib və “Türk Kültürüne Hizmet” Uluslararası ödülünə layiq görülüb.

– VII. Uluslararası “Nizamidən Yunus Əmrəyə, Atatürkdən Heydər Əliyevə uzanan sevgi yolu” simpoziumunun (Bursa, Türkiyə) təşkilat komitəsinin həmsədri olub.

– Albaniyanın Tirana, Rumıniyanın Buxarest, Özbəkistanın Daşkənd, Gürcüstanın Tbilisi, Türkiyənin Ankara  şəhərlərində 6 kitabı çap olunub.

 

2011 – Avropanın Fəxri İxtiraçısı Fəxri adına və Qızıl Nişanına layıq görülüb (Hanover, Almaniya).

– YUNESKO-nun Varşava şəhərində keçirdiyi Beynəlxalq Şeir festivalında iştirak edib və YUNESKO-nun təsis etdiyi “Kəhrəba” Poeziya medalına layiq görülüb.

– Dünya ədəbiyyatına xidmətlərinə görə Fridrix Şiller medalına layiq görülüb (Almaniya).

–  Moskva (Rusiya), İzmir (Türkiyə), Düsseldorf, Köln (Almaniya), Brüssel (Belçika) və Amsterdam (Hollandiya) şəhərlərində elmi və yaradıcılıq görüşlərində olub.

– Polşanın Varşava, Rusiyanın Moskva, Türkiyənin Ankara şəhərlərində 3 kitabı çap olunub.

– Ahmet Tufan Şentürk adına “Türk şeirinə xidmət” beynəlxalq mükafatına (Türkiyə) layiq görülüb.

– 50. Beynəlxalq Struqa Poeziya Festivalında (Struqa, Ohrid, Skopye-Makedoniya) Azərbaycanı təmsil edib.

– VIII. Uluslararası “Nizamidən Yunus Əmrəyə, Atatürkdən Heydər Əliyevə uzanan sevgi yolu” simpoziumunun təşkilat komitəsinin həmsədri olub.

– Kapadokya Kültür Dərnəyinin III. Uluslararası Avropa Şeir Festivalında (Mulheim, Köln, Duisburg, Essen-Almaniya, Brüssel-Belçika, Amsterdam, Rotterdam-Hollandiya) Şərəf qonağı olaraq iştirak edib.

– KIBATEK XXVIII. Beynəlxalq Şeir Festivalında (İzmir, Türkiyə) Azərbaycanı təmsil edib.

- Polşa Respublikasının Səfirliyi tərəfindən “Çeslav Miloş ili” münasibəti ilə keçirilən müsabiqədə diplom ilə təltif olunub.

- II Bakı Beynəlxalq kitab sərgi-yarmarkasında iştirak edib və Mədəniyyət Nazirliyinin Diplomu ilə təltif olunub.

 

2012 – 51. Beynəlxalq Struqa Poeziya Festivalında (Struqa, Ohrid, Skopye-Makedoniya) Azərbaycanı təmsil edib.

– Avropa Akademiyası tərəfindən «Böyük Qızıl Lider Ulduzu» Ordeni (Hanover, Almaniya) ilə təltif edilib.

– Avropanın “Fəxri Mədəniyyət Adamı” mükafatına (Almaniya) layiq görülüb.

– IX. Uluslararası “Nizamidən Yunus Əmrəyə, Atatürkdən Heydər Əliyevə uzanan sevgi yolu” simpoziumunun (Karabük, Türkiyə) təşkilat komitəsinin həmsədri olub.

– Avropa Akademiyasının Beynəlxalq Konqresində (Berlin, Almaniya) iştirak edib.

– Eyler medalı (Almaniya) ilə təltif olunub.

- Beynəlxalq Somuncu Baba və Hulusi Efendi Simpozyumunda (İstanbul) iştirak edib və diploma layiq görülüb.

- Vatikanın Bonifasiana Akademiyasının Həqiqi (Akademik) üzvü seçilib.

 

2013  Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyası tərəfindən texnika elmləri doktoru elmi dərəcəsinə layiq görülüb.

- Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən “Qızıl Kəlmə” Dövlət Ədəbiyyat mükafatına layiq görülüb.

– Beynəlxalq Şeir Festivalında (Komotini, Yunanıstan) Azərbaycanı təmsil edib.

– Avropanın Fəxri Alimi diplomu və Q.V.Leybnis medalı (Almaniya) ilə təltif olunub.

– Avropa Akademiyasının Beynəlxalq Konqresində (Brüssel, Belçika) iştirak edib.

– V. Uluslararası Çukurova Ədəbiyyat Festivalında (Antakya, Adana-Türkiyə) iştirak edib

– Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının Texniki elmlər üzrə Ekspert Şurasının üzvü seçilib.

– Azərbaycan Texniki Universitetinin “Metrologiya və standartlaşdırma” kafedrasının professoru seçilib və Tədris işləri üzrə prorektorun köməkçisi vəzifəsinə təyin edilib.

– Azərbaycan Texniki Universitetinin “Texnoloji maşınlar” Fakültəsini Elmi Şurasının üzvü seçilib.

- III Bakı Beynəlxalq kitab sərgi-yarmarkasında iştirak edib və Mədəniyyət Nazirliyinin Diplomu ilə təltif olunub.

 

2014  Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 6 avqust 2007-ci il tarixli 612 saylı Fərmanına əsasən Prezident təqaüdünə layiq görülüb.

– Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi tərəfindən yüksək ixtisaslı kadrların hazırlanması sahəsində səmərəli elmi-pedaqoji fəaliyyətinə görə və anadan olmasının 50 illiyi münasibətilə Fəxri Fərmanla təltif edilib.

– Azərbaycan yazıçılarının XII qurultayının nümayəndəsi olub.

- Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən “Fəxri Mədəniyyət İşçisi“ Fəxri adı və medalı ilə təltif olunub.

- Dünya Söz Akademiyası tərəfindən 50 illik yubileyi münasibətilə “Şərəfli Ömür” Diplomu ilə təltif edilib.

- AMEA-nın Fəlsəfə və hüquq İnstitutu tərəfindən Fəxri Fərmanla təltif olunub.

- “Kümbet altında” (Türkiyə) dərgisi tərəfindən 50 illik yubileyi münasibətilə Şərəf diplomu ilə təltif olunub.

- Azərbaycan Yazıçılar Birliyi tərəfindən 50 illik yubileyi münasibətilə Fəxri Fərmanla təltif olunub.

- Dünya Söz Akademiyasının (Ankara) Akademik Üzvü seçilib.

- Dünya Gənc Türk Yazarlar Birliyi tərəfindən Fəxri Diplomla təltif edilib.

 

2015 – Azərbaycan Texniki Universitetinin “Metrologiya və standartlaşdırma” kafedrasının müdiri vəzifəsinə seçilib.

- Azərbaycan Texniki Universitetinin nəzdində fəaliyyət göstərən D02.171 Dissertasiya Şurasının üzvü və həmin Şuranın Elmi Seminarının sədr müavini təyin edilib.

- Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi tərəfindən “Azərbaycan Respublikasının Qabaqcıl Təhsil İşçisi” fəxri adı və medalına layiq görülüb.

- Yaponiyanın JICO Beynəlxalq Təşkilatının (Tokiyo) Beynəlxalq Konfransında iştirak edib.

- Kosovanın “Türkçem” dergisinin Fəxri Fərmanı ilə təltif olunub.

- N.E.Bauman adına Moskva Dövlət Texniki Universitetində metrologiya üzrə Beynəlxalq konfransda iştirak edib.

- Azərbaycan VI THE FIRST Beynəlxalq mükafatının “İlin Alimi” nominasiyasına layiq görülüb.

- Rostok Universiteti ilə Azərbaycan Texniki Universitetinin birgə keçirdikləri  “Thermophysical and mechanical properties of advanced materials” Beynəlxalq simpoziumunda iştirak edib və bölmə sədri olub.

- Ankara şəhərində yayınlanan “Yol” dərgisinin Elmi Şurasına üzv seçilib.

- Ankara şəhərində keçirilən “Uluslararası Kerbela ve Hz. Hüseyin Sempozyumu”nda bölmə sədri kimi iştirak edib.

- Tacikstanın Düşənbə şəhərində keçirilən Metrologiya üzrə Dövlətlərarası Şuranın 41-ci Beynəlxalq iclasında Azərbaycanı təmsil edib.

- Çex Respublikasının Praqa şəhərində keçirilən Beynəlxalq Elmi və praktiki konfransda iştirak edib.

- Azərbaycan Texniki Universitetinin Elmi Şurasına üzv seçilib.

- Türkiyə Elm və Ədəbiyyat Əsəri Sahibləri Məslək Birliyi tərəfindən (İLESAM) Fəxri Diplomla təltif olunub.

IV Bakı Beynəlxalq kitab sərgi-yarmarkasında iştirak edib və Mədəniyyət Nazirliyinin Diplomu ilə təltif olunub.

 

2016 – Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 4 oktyabr 2016-cı il tarixli 2364 nömrəli Sərəncamı ilə “Azərbaycan Respublikasının Əməkdar müəllimi” fəxri adı və medalına layiq görülüb.

- Avropa Təbiət Elmləri Akademiyası və Avropa Universiteti (Hanover, Almaniya) tərəfindən elmdə və təhsildə qazandığı uğurlara görə "Avropa Ali Xidmət Ordeni" ilə təltif edilib.

- “Maşınqayırmada intellektual texnologiyalar” mövzusunda Beynəlxalq elmi-texniki konfransda iştirak edib.

- İsrail Dövlətinin Qüds və Yerusəlim şəhərlərində işgüzar səfərdə olub.

- “International Journal of Engineering Research & Science” (Web of Science / Thomson Reuters / Impact Factor) adlı beynəlxalq jurnalın Fəxri Diplomu ilə təltif olunub.

- Ümumtürk mədəniyyəti qarşısında göstərdiyi böyük xidmətlərə görə “Mahmud Kaşqari-1000” medalı ilə təltif olunub.

- Azərbaycan Texniki Universitetində ən müasir elm sahəsi olan Koordinat metrologiyası üzrə Azərbaycanda ilk dəfə "Hexagon” laboratoriyasını qurub.

- N. Bauman adına Moskva Dövlət Texniki Universitetində elmi ezamiyyətdə olub.

- Rusiya Yazıçılar Birliyi tərəfindən “İvan Bunin” medalı ilə təltif olunub.

- Dünya metrologiyası Lideri “Hexagon Metrology” şirkətinin treninqində iştirak edərək beynəlxalq sertifikata layiq görülüb (Ankara).

- Mədəniyyət Nazirliyi və Yazarlar Birliyinin sifarişi əsasında ATV televiziyası tərəfindən həyat və fəaliyyəti haqqında 1 saatlıq “Yollar yorğunu” adlı bədii-sənədli film çəkilib.

 

 

2017 – Türk Dünyası Ədəbiyyatının inkişafındakı xidmətlərinə görə TÜRKSOYun “Yusuf Balasaqun” medalı ilə təltif edilib.

- Vatikanın Bonifasiana Akademiyasının "Şərəf Akademiki" Fəxri Ünvanı ilə təltif edilib.

- Türk Dünyasının Mədəniyyət Paytaxtı Türkistanda (Qazaxıstan) Molla Pənah Vaqifin anadan olmasının 300 illiyi münasibətilə keçirilmiş “Türk Dünyası Şairler Buluşması” Beynəlxalq festivalında iştirak edib və Diploma layiq görülüb.

- ABŞ-ın Massaçusets Texnologiya İnstitutu, Boston, Kembric və Harvard Universitetlərində elmi ezamiyyətdə olub.

- İlk Azərbaycanlı alim olaraq Rusiya Metrologiya Akademiyasının Həqiqi Üzvü - Fəxri Akademiki seçilib.

- Moskva şəhərinin “Ekspocentre” mərkəzi sərgi kompleksində keçirilən “Metal emalı - 2017” Beynəlxalq sərgisində iştirak edib.

- Yazarlar Təşkilatlarının Beynəlxalq Birliyinin - MSPS (Keçmiş SSRİ Yazıçılar Birliyi) XIII qurultayında iştirak edib.

- Rusiya Yazıçılar Birliyi tərəfindən A.S. Puşkin medalı ilə təltif olunub.

- Rusiya Federasiyası Metroloji Xidmət Elmi-Tədqiqat İnstitutunda elmi seminarda iştirak edib.

- İlk azərbaycanlı alim olaraq Almaniyanın Hannover şəhərində fəaliyyət göstərən Avropa Təbiət Elmləri Akademiyasının Rəyasət Heyətinə üzv seçilib.

- Hüseyn Cavidin 135 illik yubileyi münasibətilə keçirilmiş şeir müsabiqəsinin xüsusi diplomu ilə təltif edilib.

V Bakı Beynəlxalq kitab sərgi-yarmarkasında iştirak edib və Mədəniyyət Nazirliyinin Diplomu ilə təltif olunub.

 

2018 – Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi və Gənclər və İdman Nazirliyinin birgə keçirdikləri "İdeya var" Gənclərin II Ümumrespublika Elmi-Yaradıcılıq Müsabiqəsində rəhbərlik etdiyi komanda qalib gələrək Diplomla təltif edilib.

- Qazaxıstan Mədəniyyət Naziri A.Müxameduğlı tərəfindən Qazax-Azərbaycan ədəbi əlaqələrinin inkişafındakı xidmətlərə görə Fəxri Fərmanla təltif edilib

- Rusiya Federasiyasının Metroloji Xidmət Elmi-Tədqiqat İnstitutu və Azərbaycan Texniki Universiteti tərəfindən ilk dəfə keçirilən “Ölçmə və keyfiyyət: problemlər, perspektivlər” mövzusunda Beynəlxalq Elmi-texniki konfransın təşəbbüsçüsü, təşkilatçısı və bölmə sədri olub.

- K.İ.Satbayev adına Qazaxıstan Dövlət Texniki Universitetində elmi ezamiyyətdə olub.

- TÜRKSOY, Qazaxıstan Mədəniyyət Nazirliyi və Qazaxıstan Yazıçılar Birliyinin təşkilatçılığı ilə Alma-Ata şəhərində keçirilən Çingiz Aytmatovun 90 illik yubiley tədbirində iştirak və məruzə edib.

- Avrasiya Yazarlar Liqası və Rusiya Yazıçılar Birliyi tərəfindən Beynəlxalq “Ədəbiyyat Olimpi” mükafatı və medalı ilə təltif olunub.

- Türkiyənin Samsun vilayətində keçirilən 14. Vezirköprü Kültür - Sanat - Doğa ve Turizm Uluslararası Festivalında iştirak edib.

- Türkiyənin Ankara şəhərində “Hexagon Metrology” şirkətində ali tədris treninqində iştirak edib.

- “Müstəqil Azərbaycan dövlətinin ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsi və aqrar sahənin rəqabətqabiliyyətinin yüksəldilməsi problemləri” mövzusunda Beynəlxalq elmi-praktiki konfransda iştirak edib. 

- ABŞ-ın Las-Vegas şəhərində işgüzar səfərdə olub.

 

2019 - Ədəbiyyat üzrə dördüncü Avrasiya Festivallar Festivalının (LiFFt-2019) iştirakçısı olub.

- Bolqarıstanlı rəssamların Bakı interaktiv Sənət Festivalında iştirak edib.

- VI Bakı Beynəlxalq Kitab Sərgi-Yarmarkasında iştirak edib.

- Moskva şəhərində Rusiya Federasiyası Metroloji Xidmət Elmi-Tədqiqat İnstitutunda, “Mitutoyo” və “Hexagon” şirkətlərinin rəsmi təmsilçiliklərində elmi ezamiyyətdə olub.

- Beynəlxalq Elmlər Akademiyasının (Avstriya) Həqiqi üzvü seçilib.

- TÜRKSOY və Qırğızıstan Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən Qırğız Respublikasının Oş şəhərində keçirilən İmadəddin Nəsiminin 650-ci ildönümünə həsr olunmuş "Türk Dünyası Şairlər Buluşması" beynəlxalq şeir festivalında iştirak edib.

- 20 may Dünya Metrologiya Gününə həsr olunmuş Respublika elmi-nəzəri seminarın təşkilatçısı və məruzəçisi olub.

- Çex Respublikası, İtaliya və Avstriyada elmi əməkdaşlıqla bağlı işgüzar səfərlərdə olub.

- Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 96-cı ildönümünə həsr edilmiş “Gənclər və elmi innovasiyalar” mövzusunda respublika elmi-texniki konfransının iştirakçısı və bölmə sədri olub.

- İstanbul şəhərində keçirilən Uluslararası 15. İpekyolu Yılın Altın Adamları Ödül Törenində “Türk Dünyası Hizmet Ödülü”nə layiq görülüb.

- Almaniyanın Rostock Universiteti ilə elmi əməkdaşlıq çərçivəsində Rostok və Hamburq şəhərlərində elmi ezamiyyətdə olub.

- III Azərbaycan Onkologiya və Nüvə Təbabəti Simpoziumunun iştirakçısı olub.

- İstanbul Texniki Universitetinin "Neft və qaz mühəndisliyi" kafedrasının müdiri prof. Gürşat Altunun dəvəti ilə həmin kafedrada elmi ezamiyyətdə olub.

- Saratov şəhərində keçirilən Beynəlxalq Elmi Olimpiadada elmi rəhbəri olduğu dissertantı B.A. Abbasov ilə birlikdə 1-ci dərəcəli diploma layiq görülüb.

- AMEA-nın Tarix İnstitutu tərəfindən Fəxri Fərmanla təltif olunub.

- VI Bakı Beynəlxalq kitab sərgi-yarmarkasında iştirak edib və Mədəniyyət Nazirliyinin Diplomu ilə təltif olunub.

- AYB tərəfindən 55 illik yubileyi münasibətilə Fəxri Fərmanla təltif olunub.

- Beynəlxalq Elmlər Akademiyası tərəfindən 55 illik yubileyi münasibətilə Fəxri Fərmanla təltif olunub.

 

 

2020 – Portuqaliya, Türkiyə və Rusiyada işgüzar elmi səfərlərdə iştirak edib.

- Moskva şəhərində Rusiya Standartlaşdırma, Metrologiya və Sertifikatlaşdırma Akademiyası tərəfindən “Метрологическое обеспечение измерений геометрических параметров эвольвентных зубчатых колес” və “Научно-методические основы 3D-метрии шероховатости поверхности” elmi kitabları nəşr olunub.

- Avropa Təbiət Elmləri Akademiyasının (Hannover, Almaniya) vitse-prezidenti seçilib və Fəxri Professoru adına layiq görülüb.

- N.Bauman adına Moskva Dövlət Texniki Universitetinin keçirdiyi Beynəlxalq Simpoziumda iştirak edib.

- Türk Dünyası Araşdırmaları Beynəlxalq Elmlər Akademiyasının XI. Beynəlxalq  elmi simpoziumunun təşkilat komitəsinin həmsədri olub.

 

 

* Dünyanın müxtəlif ölkələrində keçirilmiş 100-dək Beynəlxalq, regional və respublika miqyaslı elmi qurul­tay, konqres, simpozium və konfransların iştirakçısı və təşkilatçısı olub.

 

* 300-dən çox elmi əsərin, 56 ixtiranın, 32 elmi monoqrafiya və dərs vəsaitinin (onlardan 6-sı xarici ölkələrdə yayınlanmaqla), 97 (onlardan 29-u xarici ölkələrdə yayınlanmaqla) bədii kitabın, 126 çevirmə kitabının müəllifidir.

 

* 500-dək bədii və elmi kitabların elmi redaktoru olub.

 

* «Ədəbiyyat» qəzetinin, «Müəllim sözü» qəzetinin «Mars» dərgisinin, «Alov» dərgisinin, «Yeni nəşrlər» dərgisinin, «Yazıçı» dərgisinin, «Doqquz iqlim» dərgisinin (Azərbaycan), «Kümbət» dərgisinin, «İhlamur» dərgisinin (Türkiyə), «Turnalar» dərgisinin (Quzey Kıbrıs), «Kaynak» dərgisinin (Bolqarıstan), «Türkçem» dərgisinin (Kosova), «Jalın» dərgisinin (Kazaxıstan), «Kərkük» dərgisinin (İraq) və digər nəşrlərin Redaksiya şurasının üzvüdür.

 

 

 

Prof. Dr. ELÇİN İSGƏNDƏRZADƏNİN
MÜƏLLİFİ OLDUĞU VƏ TƏRTİB ETDİYİ

KİTABLARIN SİYAHISI

 

 

ELMİ KİTABLAR:

 

1. Maşın və mexanizmlər nəzəriyyəsi. (yoxlama tap­şırıq­la­rı və metodik göstərişlər), (A.M.Qasımov və M.Ə. Hacıyeva ilə müştərək) «ADPU nəşriyyatı», 1991
2. 
Анализ и синтез механизмов высоких классов с за­дан­­ным относительным законом движения входного зве­на. Тбилиси, TTU, 1993
3.
Maşın hissələri və QNM (yoxlama, kurs və diplom iş­lə­ri­nə aid tapşırıqlar və metodik göstərişlər), (A.M.Qa­sı­mov və MTNa­ğıyev ilə müştərək). Bakı, 1995
4.
Yüksək sinifli mexanizmlərin vektor üsulu ilə tədqiqi, Gən­­cə, 1995
5.
Maşın və mexanizmlər nəzəriyyəsi (Laboratoriya prak­ti­ku­mu), (A.M.Qasımov və M.T.Nağıyev ilə müş­tərək). Bakı, 1996
6. Теоретические вопросы резания рабочими органами ма­шины для подрезки побегов виноградной лозы, (в соавторстве
c Г.Ю. Кулиевым, Г.И. Валиевым). АзНИИНТИ, Гянджа, 1996

7. Lobbiləşdirmənin əsasları. Bakı, «Azərnəşr», 2001
8. Kvalimetriya və keyfiyyətin idarə edilməsi (dərs vəsait), (N.Məmmədov, Е.Əfəndiyev, Z.Aslanov və b. ilə müştərək).
Bakı, «Elm» 2006
9. Механико-технические основы разработки группы почвообрабатывающих машин для основной обработки почвы.
Bakı, «Elm», 2006
10. Технология и техника для основной обработки почвы.
Bakı, «Elm», 2009
11.
Torpağı əsas  becərilməsi  üçü texnologiya  və  texnikanı təkmilləşdirilməsi. Bakı, «Elm», 2010
12. Инновационные технологии для горно-равнинного земледелия республики (в соавторстве с Т.А. Агабейли). Баку: «Элм», 2010
13. Теоретические основы разработки виноградниковых машин. Москва, Издательский дом ФГОУ ВПО МГАУ, 2011

14. Üzümçülük maşınlarının işlənməsinin nəzəri əsasları. Bakı, «Elm», 2011
15. Современные комбинированные почвообрабатывающие машины (монография). Европейская Академия Естественных Наук, Ганновер (Германия), 2014.

16. Eksperimentin planlaşdırılması  (dərs vəsaiti). (X.Qurbanov ilə müştərək ). «Vektor» Nəşrlər Evi, 2017

17. Metrologiya, standartlaşdırma və sertifikatlaşdırma (dərslik). (N.K. İsmayılov, F.H. Hacıyev ilə müştərək). Bakı, «Vektor» Nəşrlər Evi, 2015

18. Metrologiyanın əsasları (kurs işinin yerinə yetirilməsinə dair metodik göstəriş). (R.M. Sadıqov, N.S. Rzayev ilə müştərək). Bakı, «Vektor» Nəşrlər Evi, 2015

19. Xətti bucaq və mexaniki ölçmələr (laboratoriya işlərinin yerinə yetirilməsinə dair metodik göstəriş). (N.T. Məmmədov ilə müştərək). Bakı, «Vektor» Nəşrlər Evi, 2015

20. Metrologiya, standartlaşdırma və sertifikatlaşdırma (laboratoriya işlərinin yerinə yetirilməsinə dair metodik göstəriş) (A.Ş. Şıxseyidov, G.N. Abbasova, R.M. Sadıqov, N.S. Rzayev ilə müştərək). Bakı, «Vektor» Nəşrlər Evi, 2015

21. Ölçmə metodları və vasitələri (rus dilindən tərcümə). «Vektor» Nəşrlər Evi, 2015

22. Texnoloji maşınlar  və avadanlıqlar  I cild (Z.Ə. Nadirov, D.B. Şirinova, B.A. Abbasov, Ə.Z. Nadirov ilə müştərək). «Vektor» Nəşrlər Evi, 2015

23. Texnoloji maşınlar  və avadanlıqlar  II cild (Z.Ə. Nadirov, D.B. Şirinova, B.A. Abbasov, Ə.Z. Nadirov ilə müştərək). «Vektor» Nəşrlər Evi, 2015

24. Ölçmə və nəzarətin üsul və vasitələri (Z.Y. Aslanov ilə müştərək ). «Vektor» Nəşrlər Evi, 2017

25. Гидрофикация сельскохозяйственных машин (в соавторстве с Б. Багиров). Ганновер (Германия), 2018

26. Tədqiqat üsulları (dərs vəsaiti). (X.Qurbanov ilə müştərək ). «Vektor» Nəşrlər Evi, 2017

27. Metrologiyanın əsasları (laboratoriya işlərinin yerinə yetirilməsinə dair metodik göstəriş). (R.M. Sadıqov, N.S. Rzayev ilə müştərək). Bakı, «Vektor» Nəşrlər Evi, 2018

28. Metrologiya, standartlaşdırma və sertifikatlaşdırma II (laboratoriya işlərinin yerinə yetirilməsinə dair metodik göstəriş) (R.M. Sadıqov, A.Ş. Şıxseyidov, G.N. Abbasova, N.S. Rzayev, N.T. Məmmədov, E.T. Şəbiyev, Ş.V. Əhmədli ilə müştərək). Bakı, «Vektor» Nəşrlər Evi, 2018

29. Hexagon Tigo SF maşını (metodik göstəriş) (Ş.V. Əhmədli ilə müştərək). Bakı, «Vektor» Nəşrlər Evi, 2020

30. Metrologiya, standartlaşdırma və sertifikatlaşdırma (izahlı terminlər lüğəti) (Ş.V. Əhmədli ilə müştərək). Bakı, «Vektor» Nəşrlər Evi, 2020

31. “Метрологическое обеспечение измерений геометрических параметров эвольвентных зубчатых колес” (в соавторстве с В.Г. Лысенко). Москва, АСМС, 2020

32. “Научно-методические основы 3D-метрии шероховатости поверхности” (в соавторстве с В.Г. Лысенко). Москва, АСМС, 2020

 

 

BƏDİİ KİTABLAR:

 

1. «Yaşamaq dərsi», «Gəncə», 1996
2. «Qəhrəmanlıq dərsi», «Səda», 1997
3. «Müqəddəs görüş», «Gənclik», 1998
4. «Cempion», «Azərnəşr», 1998
5. «Muharibə adamı», «Gənclik», 1999
6. «Yurd həsrətli ürək», «Təhsil», 1999
7. «Pəncərə möcüzəsi», «Gənclik», 2000
8. «Ürəyim Qarabağdadı…», «Təhsil», 2001
9. «Azərbaycanın 100 görkəmli alimi», «Azərnəşr», 2001
10. «Azərbaycanın 100 tanınmış həkimi», «Azərnəşr», 2001
11. «Axundov fenomeni», «Adiloğlu», 2002
12. «Sənan əfsanəsi», «Adiloğlu», 2002
13. «Azərbaycanın tanınmış xanımları», «Adiloğlu», 2002
14. «Azərbaycanın tanınmış hüquqşünasları», «Adiloğlu», 2002
15. «Azərbaycanın tanınmış alimləri», «Adiloğlu», 2002
16. «Azərbaycanın gənc alimləri», «Adiloğlu», 2002
17. «Azərbaycanın tanınmış maarifçiləri», «Adiloğlu», 2002
18. «Hərənin öz Akifi...», «Adiloğlu», 2002
19. «Yüreğimin sevda türküleri», Ankara (Türkiyə), 2003
20. «XXI əsr Azərbaycan neftciləri», «Vektor», 2003
21. «XXI əsr Azərbaycan ziyalıları», «Vektor», 2003
22. «XXI əsr Azərbaycan həkimləri», «Vektor», 2003
23. «XXI əsr Azərbaycan alimləri və maarifçiləri», «Vektor», 2003
24. «Anama deməyin», «Vektor», 2003
25. «Hey onbeşli onbeşli», «Vektor», 2003
26. «Çərçivəsiz rəsmlər», «Vektor», 2004
27. «XXI əsr Azərbaycan ziyalıları», «Vektor», 2004
28. «Rənglər», «Vektor», 2004
29. «Suğra Bağırzadə», «Vektor», 2004
30. «Quzey Kıbrıs şairlərinin şeir antologiyası», «Vektor», 2004
31. «Zamanın rəngləri» Kərim Cəlal. (Möhbəddin Səmədlə müştərək), «Vektor», 2004
32. «XXI əsr Azərbaycan ziyalıları», «Vektor», 2005
33. «Əskişəhər şairlərinin şer antologiyası», «Vektor», 2005
34. «Əfsanə insan İsa Kayacan və Azərbaycan», «Vektor», 2005
35. « Tarsus və Qaracaoğlan», «Vektor», 2005
36. «Краски времен», Novosibirsk (Rusiya), 2005
37. «Краски времен «, Bişkek (Qırğızıstan), 2005
38. «Kapat gözlərini», Təbriz (İran), 2005
39 «Краски и музыка времен «, Kiyev (Ukrayna), 2005
40. «Sonu gözükməyən yol», Ankara (Türkiyə), 2005
41. «Краски и музыка времен», Москва (Rusiya), 2005
42. «Paintings without framework», Dəməşq (Suriya), 2005
43. «Şairin qürbət harayı», «Vektor», 2005
44. «İşıq qanadlı quş», Buxarest (Rumıniya), 2005
45.
«Bəyaz dualar», Gazimağusa (KKTC), 2005
46. «An endless road where the ending is invisible», Ankara (Türkiyə), 2005
47. «XXI əsr Azərbaycan ziyalıları», «Vektor», 2006
48. «İlin ziyalısı», «Vektor», 2006
49. «KIBATEK Uluslararası XII. Bakü Edebiyat Sempoziumunun Bildirileri», «Vektor», 2006
50. «İsa Kayacan. Azərbaycan yazıları. I kitab», «Vektor», 2006
51. «KIBATEK Şeir Antologiyası», «Vektor», 2006
52. «Кольори часу», Kiyev (Ukrayna), 2006
53. «Ömür türkülərim», «Vektor», 2006
54. «Avtoportret», «Vektor», 2006
55. KIBATEK Antakya Şiir Antologiyası, «Vektor», 2006
56. «Nizamiden Yunus Emreye Atatürkden Haydar Aliyeve uzanan sevgi yolu» Uluslararası Sempozyumun bildirileri, «Vektor», 2007
57.«Antakya Öykü Antolojisi» (M.Karasu ile müşterek), «Vektor», 2007
58.«İsa Kayacan. Azərbaycan yazıları. II kitab», «Vektor», 2007
59.«Ortak türk edebiyatı», «Vektor», 2007
60.«KKTC hekayə antologiyası», «Vektor», 2008
61.«Prof. Dr. Hayrettin İvgin» (Biyografı-Bibliografya), «Vektor», 2008
62.«Bir ümid xarıbülbül», Bakı, «Vektor», 2008,
63.«Цветове и тонове времето», Sofya (Bolqarıstan), «Болгарский писатель», 2008
64.«Könlümün nəğmələri», Bağdad (İraq), 2008
65.«Ülkeler... İnsanlar... Sevdalar...», Ankara (Turkiyə), Kültür Ajans, 2008
66.«Şahmar Əkbərzadə adına Beynəlxalq Ədəbiyyat mükafatı laureatlarının şeir antologiyası» (Adil Şirinlə müştərək), «Vektor», 2008
67.«Бои тонови време», Skopya (Makedoniya), «Makavey», 2009
68.«XXI əsr Azərbaycan ziyalıları» (ensiklopedik nəşr), «Vektor», 2009
69.«Букет харыбюльбюль», Баку, «Вектор», 2009
70.«Крылатые этюды», Mocквa, «ACT», 2009
71.«Lander Menschen Leidenschaften», Virzburq (Almanya), 2009
72.«Şairlər qanda ulduz görürlər» (yunanca), Afina (Yunanıstan), 2009
73.«Prof. Dr. Hoşbaht Yusufzade» (Biyografı-Bibliografya), Ankara (Türkiyə), Kültür Ajans, 2009
74.«Avrasya Kurumu Uluslararası Sempozyum Bildirileri» (Prof. Dr. H.İvginle müşterek), Ankara (Türkiyə), Kültür Ajans, 2009
75.
«Антология стихов современных Азербайджанских поэтов», Москва, ИПО «У Никитских ворот», 2009
76.«Проф. Др.
Vagif Şadlinski» (Biyografı-Bibliografya), Ankara (Türkiyə), Kültür Ajans, 2010
77. «
Prof. Dr. Eyyub Eyyubov» (Biyografı-Bibliografya), Ankara (Türkiyə), Kültür Ajans, 2010
78. «
Dunyoning eshigi» (özbək dilində), Daşkəndzbəkistan), «Farg`ona», 2010
79. «Ş
eirlər» (gürcü dilində), Tbilisi (Gürcüstan), 2010
80.
«Mirarea unei ferestre» (rumın dilində), Buxarest (Rumıniya), «Orrient-Occident», 2010
81. «Mahnitija e dritares» (alban dilində), Tirana (Albaniya), «ADA», 2010
82. «Güiazda mojego losu» (polyak dilində), Varşava (Polşa), 2011
83. «Çağdaş Makedoniya poeziyası antologiyası», «Vektor», 2011
84. «Qürbət hücrəsində», «Vektor», 2013

85. «Prof. Dr. Ali Aliyev - 80» (Biyografı-Bibliografya), Ankara (Türkiyə), Kültür Ajans, 2013

86. «Mavi Marmara», Ankara (Türkiyə), Kültür Ajans, 2013

87. «Eşq», «Vektor», 2014
88. «Sevənlərə», «Vektor», 2015

89. «Eyyub Eyyubov» (Biography-Bibliography), Hanover (Almaniya), 2016

90. «Etud of Karabakh», Cologne, (Germany), «edition winterwork», 2017

91. «Əsərləri 5 cilddə», I cild,  «Vektor», 2017

92. «Əsərləri 5 cilddə», II cild,  «Vektor», 2017

93. «Əsərləri 5 cilddə», III cild,  «Vektor», 2018

94. «Əsərləri 5 cilddə», IV cild,  «Vektor», 2018

95. «Əsərləri 5 cilddə», V cild,  «Vektor», 2018

96. «Günəşin elçisi», «Vektor», 2018

97. «İşıq ömrü», «Vektor», 2019

 

 

 

Prof. Dr. ELÇİN İSGƏNDƏRZADƏNİN

XARİCİ ÖLKƏLƏRDƏ YAYINLANMIŞ

BƏDİİ KİTABLARININ SİYAHISI

 

1. «Yüreğimin sevda türküleri», Ankara (Turkiyə), 2003
2. «Краски времен», Novosibirsk (Rusiya), 2005
3. « Краски времен », Bişkek (Qırğızıstan), 2005
4. «Kapat gözlərini», Təbriz (İran), 2005
5. « Краски и музыка времен », Kiyev (Ukrayna), 2005
6. «Sonu gözükməyən yol», Ankara (Türkiyə), 2005
7. «Paintings without framework», Dəməşq (Suriya), 2005
8. «İşıq qanadlı quş», Buxarest (Rumıniya), 2005
9. «Bəyaz dualar», Gazimağusa (KKTC), 2005
10. «An endless road where the ending is invisible», Ankara (Türkiyə), 2005
11. «Кольори часу», Kiyev (Ukrayna), 2006
12. «Nizami`den Yunus Emre`ye ve Atatürk`ten Haydar Aliyev`e Uzanan sevgi yolu», Ankara (Türkiyə), 2006
13. «Antakya öykü antolojisi» (M.Karasu ile müşterek) Ankara (Türkiyə), 2007
14. «Цветове и тонове времето», Sofya (Bolqarıstan), «Болгарский писатель», 2008
15. «Könlümün nəğmələri», Bağdad (İraq), 2008

16. «Türk dünyası şiir antolojisi», Ankara (Turkiyə), 2008
17. «Ülkeler... İnsanlar... Sevdalar...», Ankara (Turkiyə), 2008
18. «Бои тонови време», Skopya (Makedoniya), «Makavey», 2009
19. «Крылатые этюды», Moskva (Rusiya), «ACT», 2009
20. «Антология стихов современных Азербайджанских поэтов» Moskva (Rusiya), 2009
21. «Lander Menschen Leidenschaften», Virzburq (Almanya), 2009
22. «Şairlər qanda ulduz görürlər» (yunanca), Afina (Yunanıstan), 2009
23. «Avrasya Sempozyumu Bildirileri» (Prof. Dr. H. İvginle müşterek), Ankara (Turkiyə), 2009
24. «Prof. Dr. Hoşbaht Yusufzade» (Biyografı-Bibliografya), Ankara (Türkiyə), 2009
25. «Prof. Dr. Eyyub Eyyubov» (Biyografı-Bibliografya), Ankara (Türkiyə), Kültür Ajans, 2010

26. «Vagif Şadlinski» (Biyografı-Bibliografya), Ankara (Türkiyə), 2010

27. «Mavi Marmara», Ankara (Türkiyə), 2013

28. «Eyyub Eyyubov» (Biography-Bibliography), Hanover (Almaniya), 2016

29.  «Etud of Karabakh», «edition winterwork», Almaniya, 2017

 

 

 

 

Prof. Dr. ELÇİN İSGƏNDƏRZADƏNİN
AZƏRBAYCAN TÜRKCƏSİNƏ ÇEVİRDİYİ VƏ UYĞUNLAŞDIRDIĞI KİTABLAR:

 

1. Flora Naci «Qayıt, baxım gözlərinə», Bakı, 1999
2. Osman Baş «Firuzan» (O. Hacımusalı ilə müştərək), «Vektor», 2003
3. «Hey onbeşli onbeşli» (O. Hacımusalı və T.Abbasxanlı ilə müştərək), «Vektor», 2003
4. Nail Tan «Divarların arasındakı göyüzü», (O. Hacımusalı ilə müştərək) «Vektor», 2004
5. Əhməd Tevfiq Ozan «Bu sevda dedikləri», (O. Hacımusalı ilə müştərək) «Vektor», 2004
6. İsmayıl Bozqurd «Bəlkə də bir gün», (O. Hacımusalı ilə müştərək) «Vektor», 2004
7. «Quzey Kıbrıs şairlərinin şer antologiyası», (O. Hacımusalı ilə müştərək) «Vektor», 2004
8. Federiko Qarsia Lorka «Siyah Ay», «Vektor», 2004
9. Şəmsəddin Kuzəçi «Hoyratlarım», (O. Hacımusalı ilə müştərək) «Vektor», 2004
10. Nadirbəy Alimbəyov «Qəlbimin çiçəkləri», «Vektor», 2004
11. Lalə Cavanşir «Dumanlı şerlər», (O. Hacımusalı ilə müştərək) «Vektor», 2004
12. Nevzat Yusuf Sarıgöl «Mavi Dünay simfoniyası», «Vektor», 2005
13. Orhun Bozqurd «Sevgi savaşcısı», (O. Hacımusalı ilə müştərək) «Vektor», 2005
14. Mustafa Çelik «Sevgi səssizliyi» (O. Hacımusalı ilə müştərək) «Vektor», 2005
15. Altay Burağan «Sevgi yağmurları», (O. Hacımusalı ilə müştərək) «Vektor», 2005
16. «Əskişəhər şairlərinin şer antologiyası», (O. Hacımusalı ilə müştərək) «Vektor», 2005
17. «Əfsanə insan İsa Kayacan və Azərbaycan», (O. Hacımusalı ilə müştərək) «Vektor», 2005
18. «Tarsus və Qaracaoğlan», (O. Hacımusah ilə müştərək) «Vektor», 2005
19. Şövkət Öznur «Bir Lefkoşa gecəsi», (O. Hacımusalı ilə müştərək) «Vektor», 2005
20. Hasan Akar «Niksardan Azərbaycana bir dəstə xarı bülbül», (O. Hacımusalı ilə müştərək) «Vektor», 2005
21. Osman Baş «Necəsən, yaxşısanmı?..», (O. Hacımusalı ilə müştərək) «Vektor», 2005
22. Mətin Turan «Suları isladan
Məcnun», (O. Hacımusalı ilə müştərək) «Vektor», 2005
23. İsmayıl Bozqurd «Mandarinlər yetişdimi?», (O. Hacımusalı ilə müştərək) «Vektor», 2005
24. Bülənt Fevzioğlu «Bir suyun aynası», (O. Hacımusalı ilə müştərək) «Vektor», 2005
25. Məhəbbət Moldaliyeva «Doğma torpaq», «Vektor», 2005
26. Sergey Qrabar «Ruhun aynası», «Vektor», 2005
27. Zeynel Beksaç «Sevda eskizləri», (O. Hacımusalı ilə müştərək) «Vektor», 2006
28. Səbri İbrahim Alagöz «İki məzar arasında», (O. Hacımusalı ilə müştərək) «Vektor», 2006
29. Bəstə Sakallı «Sevda xətrinə», (O. Hacımusalı ilə müştərək) «Vektor», 2006
30. İsmayıl Bozqurd «İnsanlıq», (O. Hacımusalı ilə müştərək) «Vektor», 2006
31. İvan Esenski «Ota deyin ki, gözləsin!», «Vektor», 2006
32. Mömün Tahir «Əhd edilmiş torpaq», «Vektor», 2006
33. Pavlo Volvaç «And», «Vektor», 2006
34. Mevlüt Kaplan «Xınalı göyərçin», «Vektor», 2007
35. Nikolay Petev «Mayak, qoruyucusu və külək», «Vektor», 2007
36. İskender Muzbeg «Sülo», «Vektor», 2007
37. Məryəm Hayrbek «Uşaq hekayələri», «Vektor», 2007
38. Nazmiye Ekrad «Sevgi ölkəsi», «Vektor», 2007
39. Ağim Rifat Yeşeren «Bir ürək yetməz», «Vektor», 2007
40. Hale Seval «Uçuq qüllələr» (T. Musayeva ilə müştərək ), «Vektor», 2007
41. Cahide Ulaş «Bir udum eşq», «Vektor», 2007
42. Hayrettin İvgin «Bilirəm gəlməyəcəksən», «Vektor», 2007
43. Fikri Şişko «Aynalar dünyası» (T. Musayeva ilə müştərək), «Vektor», 2007
44. Feyyaz Sağlam «Azərbaycan rübailəri» (T. Musayeva ilə müştərək), «Vektor», 2007
45. Abləziz Vəliyev «Getməyin quşlar Vətəndən» (T. Musayeva ilə müştərək) «Vektor», 2007
46. Ayşegül Dinçbaş «Sevda dənizi» (T. Musayeva ilə müştərək) «Vektor», 2007
47. Yelda Karataş «Ənəl eşq» (T. Musayeva ilə müştərək) «Vektor», 2007
48. Murat Tuncel «Kölgə qız» (T. Musayeva ilə müştərək) «Vektor», 2007
49. Atila Er «Saçlarımın ərköyün rəngi» (T. Musayeva ilə müştərək) «Vektor», 2007
50. Mevlüt Kaplan «Atama məktub» (T. Musayeva ilə müştərək) «Vektor», 2007
51. Şirin Zaferyıldızı «Günəş taxar saçlarına anam» (T. Musayeva ilə müştərək) «Vektor», 2007
52. Özgen Keskin «Yunus Əmrəm var yarına» (T. Musayeva ilə müştərək) «Vektor», 2008
53. Ayhan Can «Öp məni,bəbəyim» (T. Musayeva ilə müştərək) «Vektor», 2008
54. Ümit Yaşar Işıkhan «Adın özgürlükdü sənin» (T. Musayeva ilə müştərək) «Vektor», 2008.
55. Lidia «Günəş tanıyır bizi» (T. Musayeva ilə müştərək) «Vektor», 2008
56. Biba İsmail «Sevgilim günəşə məktub» (T. Musayeva ilə müştərək) «Vektor», 2008
57. Orxan Şaiq Gökyay «Bu vətən kimin», (T.Musayeva ilə müştərək), «Vektor», 2008.
58. Melahat Ecevit «Aprel günləri», (T.Musayeva ilə müştərək), «Vektor», 2008.
59. Mustafa Kurt «Turan sevdası», (T.Musayeva ilə müştərək), «Vektor», 2008.
60. Mine Ömer «İyul çiçəyim», (T.Musayeva ilə müştərək), «Vektor», 2008.
61. Ayşe Çekiç Yamaç «İncilli qovaq», (Feyziye ilə müştərək), «Vektor», 2008.
62. Hasan Devrim «Əsgər anaları», (T.Musayeva ilə müştərək), «Vektor», 2008.
63. Ahmet Uludağ «Qürbətdə axşam» (T.Musayeva ilə müştərək), «Vektor», 2008.
64. Hakan Tartan «Sənin səssizliyini dinləmək» (T.Musayeva ilə müştərək), «Vektor», 2008.
65. «KKTC hekayə antologiyası» (T.Musayeva ilə müştərək), «Vektor», 2008
66. Mevlüt Kaplan «Qatar fiti», (T.Musayeva ilə müştərək), «Vektor», 2008.
67. Yahya Akengin «Kəfkir», «Vektor», 2008.
68. Zeynep Hüseyn «Sevgi yuvası» (T.Musayeva ilə müştərək), «Vektor», 2008.
69. Özlem Sezer «Dülgər Əli» (T.Musayeva ilə müştərək), «Vektor», 2008.
70. Cem Seyhun Unbay «B/əlli iz» (T.Musayeva ilə müştərək), «Vektor», 2008.
71. Halim Yazıcı «Dəlicələr eşqinə» (T.Musayeva ilə müştərək), «Vektor», 2008.
72. Şevki Özdemir «Rüzgarın alnındakı şah» (T.Musayeva ilə müştərək), «Vektor», 2008.
73. Timuçin Özyürekli «Qanadsız mələk» (T.Musayeva ilə müştərək), «Vektor», 2008.
74. Tuğrul Keskin «Ağrılar içində» (T.Musayeva ilə müştərək), «Vektor», 2008.
75. Branko Svetkoski «Küləklərin ata yurdu», «Vektor», 2008.
76. Anna Bagriana «İki qum dənəsi» (T.Musayeva ilə müştərək), «Vektor», 2008.
77. Mustafa Çolak «Unudulmayanlar...» (T.Musayeva ilə müştərək), «Vektor», 2008.
78. Prof. Dr. Levent Seçer «Sevdalarımın rəqsi», (T.Musayeva ilə müştərək), «Vektor», 2008.
79. Prof. Dr. İsa Kayacan «Sevgi yumağı», (T.Musayeva ilə müştərək), «Vektor», 2008.
80. Esad Bayram «Ürəyimdəki haray», (T.Musayeva ilə müştərək), «Vektor», 2008.
81. Hasan Ahmet «Azadlıq çırpıntıları» (T.Musayeva ilə müştərək), «Vektor», 2009.
82. Emine Sevinç Öksüzoğlu «Eşqin rəngi qırmızı» (T.Musayeva ilə müştərək), «Vektor», 2009.
83. Sıtkı Salih Gör «Dağın ətəklərində» (T.Musayeva ilə müştərək), «Vektor», 2009.
84. Gazi Keskin «Ürəklərimizdə yanğın var» (T.Musayeva ilə müştərək), «Vektor», 2009.
85. Sultan Su Esen «Bəyaz buludlar» (T.Musayeva ilə müştərək), «Vektor», 2009.
86. Özgen Keskin «Qaçqın gözlər» (T.Musayeva ilə müştərək), «Vektor», 2009.
87. Sinan Seyfettinoğlu «Unudulan həyat» (T.Musayeva ilə müştərək), «Vektor», 2009.
88. Stepan Prosyuk «Totem», «Vektor», 2009.
89. Leyla Işık «Dodaq izlərin» (T.Musayeva ilə müştərək), «Vektor», 2009.
90. Burhanettin Kocamaz «Könül duyğularım», (T.Musayeva ilə müştərək), «Vektor», 2009.
91. Bayram Durbilmez «Sürməli yarım», (T.Musayeva ilə müştərək), «Vektor», 2009.
92. Günay Öztürk Özdemir «Gözlərindəki şeir», (T.Musayeva ilə müştərək), «Vektor», 2009.
93. Ali Nesim «Dənizdən gələn oğlan», (T.Musayeva ilə müştərək), «Vektor», 2009.
94. Ünal Kar «Ümid çiçəkləri», (T.Musayeva ilə müştərək), «Vektor», 2009.
95. Sergey Qrabar «Xəzri», (T.Musayeva ilə müştərək), «Vektor», 2009.
96. Arif Ali Albayrak «Hər zaman sən», (T.Musayeva ilə müştərək), «Vektor», 2009.
97. Mihail Plastov «Meçhul kadın», (Orhan ilə müştərək) Ankara (Türkiyə), 2009
98. Hidayet Karakuş «İsti ağrı», (T.Musayeva ilə müştərək), «Vektor», 2009.
99. Hasan Devrim «Sürgün gecəsi», (T.Musayeva ilə müştərək), «Vektor», 2009.
100. İsmet Bora Binatlı «Sonbahar rüzgarları», (T.Musayeva ilə müştərək), «Vektor», 2009.
101. Mixail Plastov «Seçilmiş şeirləri», «Vektor», 2009.
102. Slave Dimoski «Qış aydınlığı», «Vektor», 2009.
103. Adil Şirin «Gönlüm durna göçünde» (O. Hacımusalı ile müşterek), Ankara, 2009.
104. Hacı Ferhat Mirza «Kelamlar-Özdeyişler» (O. Hacımusalı ile müşterek), Ankara, 2009.
105. Şükrü Aydın «Uzaq torpaqlar» (T.Musayeva ilə müştərək), «Vektor», 2010.
106. Fakı Edeer «Bir bahar axşamı» (T.Musayeva ilə müştərək), «Vektor», 2010.
107. Füsun Suka «Keçmiş günlər» (T.Musayeva ilə müştərək), «Vektor», 2010.
108. Şafaat Ahmet «Gəncliyin səsi» (T.Musayeva ilə müştərək), «Vektor», 2010.
109. Fatma Müjgan «Aşka inanmam» (T.Musayeva ilə müştərək), «Vektor», 2010.
110. Mukadder Özakman «İki devlet bir milletiz» (T.Musayeva ilə müştərək), «Vektor», 2010.
111. Trayan Petrovski «Ölüm və yuxu» (T.Musayeva ilə müştərək), «Vektor», 2010.
112. Karolina İlika «Qızıl gül sonetləri» (T.Musayeva ilə müştərək), «Vektor», 2010.
113. Koçkar Narkabil «Seçilmiş əsərlər» (T.Musayeva ilə müştərək), «Vektor», 2010.
114. Lana «Gözəllik düşüncələri» (A.Hüseynova ilə müştərək) «Vektor», 2011
115. Cemali Tunalıgil «Tənhalıq acısı» (O. Hacımusalı ilə müştərək) «Vektor», 2011
116. Emel Aldemir «Ölümü düşünmək» (O. Hacımusalı ilə müştərək) «Vektor», 2011
117. Müşerref Akman «Xoşbəxtliyin rəsmi» (R.Rafiqqızı ilə müştərək) «Vektor», 2011
118. Fahri Göre «Yuvasız quşlar kimi» (R.Rafiqqızı, O. Hacımusalı ilə müştərək) «Vektor», 2011
119. Mustafa Serbest “Balkan mənim sevdalım” (R.Rafiqqızı ilə müştərək)«Vektor», 2011
120. Nedim Uçar “Yalnızlığı yaşamaq” (R.Rafiqqızı ilə müştərək) «Vektor», 2011
121. Şaban Kalkan “Azərbaycan Sonetləri” (R.Rafiqqızı ilə müştərək) «Vektor», 2012
122. Nursen Özdoğan Kurban “Sən gedincə” (R.Rafiqqızı ilə müştərək) «Vektor», 2012
123. Hikmet Gülay “Bir dəli ox” (R.Rafiqqızı ilə müştərək) «Vektor», 2012
124. İlhan Soytürk “Tabut” (R.Rafiqqızı ilə müştərək) «Vektor», 2012
125. Bilgin Şengül “Dahi babam, çılğın nənəm” (R.Rafiqqızı ilə müştərək) «Vektor», 2012

126. Ayhan Nasuhbeyoğlu “Sığınacaq liman yoxdur” (P. Namiqqızı və Ş.Əhmədli ilə müştərək) «Vektor», 2017

 

 

PROF. DR. ELÇİN İSGƏNDƏRZADƏNİN HƏYAT VƏ FƏALİYYƏTİ HAQQINDA ÇAP OLUNMUŞ KİTABLAR:

 

 1. Adil Mirseyid «Hardan baxsan görünən adam», «Vektor», 2006
 2. Адил Мирсеид «Человек, что виден отовсюду», Новосибирск, 2007
 3. Ramiz Heydər «Tanrıya gedən yol», «Vektor», 2008
 4. Şenay Demirtaş «Pencere möcüzesi», «Vektor», 2008
 5. Nijad Mikayılzadə «İdrak poeziyası», «Vektor», 2009
 6. Feyyaz Sağlam «Bakü`de İzmir parkı», İzmir, 2009
 7. «Ihlamur», Ankara, 2012
 8. Feyyaz Sağlam «Laleler, laleler, laleler…», İzmir, 2012
 9. Osman Baş «Har-ı bülbül», «Akçağ», 2012
 10. Qərib Mehdi «Elçin-El üçün», «Vektor», 2014
 11.  Mübariz Məsimoğlu « Elçin İsgəndərzadə: olduğu və göründüyü kimi», «Vektor», 2014
 12.  Buludxan Xəlilov «Bəyaz doğulan şeirlər», «Vektor», 2014
 13.  Adil Mirseyit «Nerden baksan görünen adam», Ankara, 2014
 14.  Rasim Gənzəli «Qızıl türklərdən biri», «Vektor», 2015
 15.  Vaqif Yusifli «Bu Elçin İsgəndərzadədir!..», «Vektor», 2015
 16. Oqtay Hacımusalı «Turan savaşçısı», «Vektor», 2018
 17. Murad Köhnəqala «Ağ poeziyanın işığı», «Vektor», 2019