«VEKTOR» BEA-nın BEYNƏLXALQ LAYİHƏLƏRİ

 

2000

«Azərbaycanın 100 görkəmli alimi»

 

2001

«Azərbaycanın 100 tanınmış həkimi»

 

2002

«Azərbaycanın tanınmış xanımları»

«Azərbaycanın tanınmış hüquqşünasları»

«Azərbaycanın tanınmış alimləri»

«Azərbaycanın gənc alimləri»

«Azərbaycanın tanınmış maarifçiləri»

 

2003

«XXI əsr Azərbaycan neftçiləri»

«XXI əsr Azərbaycan ziyalıları»

«XXI əsr Azərbaycan həkimləri»

«XXI əsr Azərbaycan alimləri və maarifçiləri»

 

2004

«XXI əsr Azərbaycan ziyalıları»

2005

«XXI əsr Azərbaycan ziyalıları»

 

2006

«XXI əsr Azərbaycan ziyalıları»

«İlin ziyalısı»

 

2007

«İlin ziyalısı»

 

2008

«XXI əsr Azərbaycan ziyalıları»

 

2009

«Azərbaycan Alimlərinin Avropada tanıtımı»

 

2010

«Gənc ziyalılara dəstək»

 

2011

«Azərbaycan Alimlərinin Dünya tanıtımı»

 

2012

«Azərbaycan Alimlərinin Avropada tanıtımı»

 

2013

«Azərbaycan Ədəbiyyatının Avropada tanıtımı»

 

2014

«Azərbaycan Alimlərinin əsərlərinin Avropada nəşri»

 

2015

«Gənc istedadlara dəstək»

 

2016

«İxtiraçı alimlərə dəstək»

 

2017

«Gənc istedadlara dəstək»

 

2018

«İxtira modellərinin hazırlanmasına dəstək»

 

2019

«Elm-biznes layihələrinə dəstək»

 

2020

«Gənc alimlərin tədqiqat kitablarının nəşrinə dəstək»