XƏBƏRLƏR

Course Image

Qardaş qurumlar - KIBATEK

Kıbrıs, Balkanlar, Avrasiya Türk Ədəbiyyatları Vakfı olan KIBATEKin yaranma ideyası 1998-ci ilin martında Doğu Ağdəniz Universiteti Kıbrıs Araş­dırmaları Mərkəzinin təşkil etdiyi «I Ulus­lararası Kıbrıs və Balkanlar Türk Ədə­biyyatları Simpoziumu»nda gerçək­ləş­di. Həmin ilin oktyabrında İz­mirdə «II Ulus­lararası Kıbrıs və Balkanlar Türk Ədə­biyyatları Sim­po­zi­umu» təşkil   olun­­­du. 

Hər iki simpoziumun çox böyük ma­raq və qəğbətlə qarşılanmasından Mər­­kəzi KKTC-də olmaqla Vakf ya­rat­maq qərara alındı. Kıbrıs və Balkanlara əla­və olaraq «Avropa» sö­zü də KIBATEKə daxil oldu. Belə­liklə Kıbrıs, Balkanlar, Avropa Türk Ədəbiyyatları ...


Ətraflı
  • 2020-04-06 23:40:44