XƏBƏRLƏR

Course Image

DATÇA 2.ULUSLARARASI ŞİİR BULUŞMASI

Tarihsel ve doğal güzelliği ile Türkiyemizin önemli turizm merkezlerin­den biri olan Datça  Dünya Şairlerini  buluş­turdu.

Datça Belediye Başkanlığının , ve Uluslar arası Aktivist Sanatçılar Birliğ
Ətraflı

  • 2020-04-08 09:50:57
Course Image

KEÇİÖRƏN BƏLƏDİYYƏSİNDƏ AZƏRBAYCAN VƏ TÜRK DÜNYASI SEVGİSİ

Türkiyənin parlayan ulduzlarından biri olan Keçiörən Bələdiyyəsi və onun dəyərli başqanı Turğut Altınokla «Vektor» Beynəlxalq Elmlər Akademiyasının tanışlığı və əlaqəsi üç il öncəyə təsadüf edir.

2004-cü ildə Ankara şəhərində Dünya Gənc Türk Yazarlar Birliyi və İLESAM-ın birgə həyata keçirdikləri II. Beynəlxalq Füzuli Şeir Yarışması və Türk Dünyası Şeir Şöləni çərçivəsində Bilkənt Universiteti Mütəvəlli heyət başqanı Prof. Dr. İhsan Doğramacı, TİKA başqanı Dr. Hakan Fidanla bərabər Turğut Altınok və «Vektor» başqanı Prof. Dr. Elçin İsgəndərzadə ...


Ətraflı
  • 2020-04-08 09:47:39
Course Image

«BİZİM KÜMBƏT»İN YENİ ŞÖHRƏTİ

«Bayatı»nın dünyanın müxtəlif ölkələrində yayınlanan onlarla qardaş dərgiləri var. Haqqında danışmaq istədiyimiz «Bizim kümbət» dərgisinin sələfi Tokat ünvanlı «Kümbət» dərgisidir. Tokatlı yazarlar Osman Baş və Emin Ulunun böyük fədakarlığı sayəsində yenidən «Bizim kümbət» adı ilə nəşrə başlayan dərginin artıq iki sayı işıq üzü görüb. Dəyərli qardaşımız Osman Başın təbirincə desək «sevdası türkü olanların» görüş yerinə çevrilən «Bizim kümbət» az bir zamanda bütün Türk dünyası aydınlarının diqqət mərkəzinə gəlib.

Çox təbii ki, yayın danışmanları Prof. Dr. Sadıq Kemal Tural, ...


Ətraflı
  • 2020-04-08 09:44:19
Course Image

Qardaş qurumlar - KIBATEK

Kıbrıs, Balkanlar, Avrasiya Türk Ədəbiyyatları Vakfı olan KIBATEKin yaranma ideyası 1998-ci ilin martında Doğu Ağdəniz Universiteti Kıbrıs Araş­dırmaları Mərkəzinin təşkil etdiyi «I Ulus­lararası Kıbrıs və Balkanlar Türk Ədə­biyyatları Simpoziumu»nda gerçək­ləş­di. Həmin ilin oktyabrında İz­mirdə «II Ulus­lararası Kıbrıs və Balkanlar Türk Ədə­biyyatları Sim­po­zi­umu» təşkil   olun­­­du. 

Hər iki simpoziumun çox böyük ma­raq və qəğbətlə qarşılanmasından Mər­­kəzi KKTC-də olmaqla Vakf ya­rat­maq qərara alındı. Kıbrıs və Balkanlara əla­və olaraq «Avropa» sö­zü də KIBATEKə daxil oldu. Belə­liklə Kıbrıs, Balkanlar, Avropa Türk Ədəbiyyatları ...


Ətraflı
  • 2020-04-06 21:40:44